Action Group şirkəti Azərbaycanda müxtəlif məkanlarda əyləncə dolu korporativ kvestler təşkil edir.

Ulu babalarımızın adət ənənələrini və sirlərini açmaq üçün həyəcan verici bir səyahətdir. Odlar Yurdunun mədəniyyəti, ənənəsi, xalq sənəti və zəngin tarixi irsi ilə tanış olacaqsınız.

Şəhər və regionlarda kvestlər, təbiətin qoynunda piknik, ciplərdə kvest, planşetdə kvestlər, qastro kvestlər – və bu ölkə daxilində təşkil etdiyimiz bütün imkanlar siyahısı deyil.

Azərbaycanda geniş yer seçimi imkanı.

Kvest proqramları